Håndværkerforeningen og Medicinsk museum

Medicinsk museum var både spændende, men også lidt uhyggeligt

TO FLUER MED ET SMÆK

dette  skete  onsdag  den  9. april

da Grafisk Old-Timer klubben for grafiske seniorer mødtes til 2 arrangementer den selv samme dag. Vi var 45 morgenfriske, der mødtes kl. 10.00 en solrig formiddag hos Håndværkerforeningen i Grev Moltkes Palæ i Dronning Tværgade. Vi samledes i palæets store festsal, hvor formanden for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn dir. Erik Pedersen (fra Knudtzon Graphic) bød alle velkommen, hvorefter han gav ordet videre til redaktør fra Hånd & Værk Adam Pade.

  Han fortalte, at Grev Moltkes Palæ blev bygget af en af kong Frederik den 3.’s sønner, Ulrik Frederik Gyldenløve i 1672. Adam Pade fortalte om den spændende historie, som palæet og dets overklasseejere havde gennemlevet frem til 1930. Håndværkerforeningen havde da fået lov at kø be palæets mange bygninger for den nette sum af kr. 760.000. Bygningerne er stort set originalt bevarede siden de blev bygget, hvor de dengang lå et stykke uden for det egentlige København og har derfor også undgået de mange store brande og beskydninger af byen op gennem tiderne. Han viste os rundt i palæets meget smukke og generøse nyrestaurerede sale og rum. Det var historisk og flot. Til sidst endte vi igen i palæet store festsal, hvor der var dækket op til frokost med smørrebrød, vand, øl eller vine efter behag Under kaffen fortalte dir. Erik Pedersen om Håndværkerforeningen og dens virke politisk, fagligt og selskabeligt samt om de mange specialklubber i foreningen, man kunne deltage i. Med sine små 4.000 medlemmer har den en vis politisk indflydelse, som benyttes til at nemme de mindre virksomheders hverdag med. Endvidere fortalte han, at foreningen i dag er økonomisk velfunderet med en ejendomsportefølje på ca. 1 milliard kroner.

Efter kaffen klokken lidt over halv et, spadserede vi i flot forårssol ned ad Bredgade til Medicinsk Museum, som er beliggende i det gamle Kgl. Kirurgiske Akademi, der blev taget i brug til anatomi og kirurgi undervisning 1787 og godt 100 år senere flyttede til Planum Instituttet. Inden da var der ingen undervisning og det var mest barberer med den skarpe kniv, der kunne operere – og det gjorde de så efter bedste evne.

Vi samledes i det gamle smukke auditorium, hvor man for blot 100 år siden underviste de kirurgistuderende her, - ved at stå og opskære ugegamle menneskelig, som man fik fra Frederiks Hospital, som man var nabo til. – for at vise, hvordan vi så eller skulle se ud inden i (det var længe før køleindustriens tid). Guiderne fortalte her drabelige historier om, hvad folk blev udsat for på hospitalerne, også selv om man kun var medicinsk patient. (godt vi havde spist og haft det hyggeligt). Efter disse uhyggelige beretninger blev vi guidet rundt i museet og så de forskellige instrumenter til fødselshjælp, operationer og tandpleje m.m. og hvordan man taklede koleraepidemier, psykiatri, kønssygdomme og det blev det ikke mindre uhyggeligt af. Det var overvældende og på sin vis spændende at se, hvordan der blev arbejdet dengang og man forstår nu bedre, hvorfor dødeligheden var så stor. Klokke ca. 15.00 spredtes vi så i byen til formodentlig mere hyggelig ting efter en god og meget belærende dag  – og så kostede det hele kun en hundredelap  – utroligt.   

Tom Hilfling