Velkommen til


Grafisk Old-Timer
klub for
grafiske seniorer

Klubben for grafiske seniorer blev  stiftet den 15. marts 1996.
Iflg. vedtægter er Klubbens formål, at vedligeholde det sociale samvær samt informere om udviklingen i den grafiske branche. Dette formål tilgodeses bl.a. ved besøg i grafiske virksomheder, museer, teaterforestillinger, udstillinger, klubmøder på Medie-og Journalisthøjskolen og meget andet.


Kontingentet udgør p.t. kr. 300,00 halvårligt samt delvis brugerbetaling ved de enkelte arrangementer.

Hvorfor
Grafisk Old-Timer
er en vigtig aktivitet?

Mere eller mindre går alle mennesker rundt med ambitionen om et godt liv. Kierkegaard sagde, at det skulle leves forlæns, men forstås baglæns. Old-Timerne har nok fundet ud af det og er derfor initiativrige omkring det, der skal foregå i tiden efter 60-års fødselsdagen. Eller deromkring, det er jo lidt forskelligt fra person til person. Men det at bruge erfaringen fra levet liv til det at skabe godt liv er klogt. Erfaringen siger os, at når mennesker fratræder som erhvervsaktive, sker der et socialt opbrud, ikke alle har lige let ved at håndtere.
At forstå "baglæns" er at tænke over de sociale relationer, man har levet med og som forståelsen af livet er knyttet til. En der har levet livet som erhvervsleder forlader ofte et stort socialt netværk, der har været en afgørende del af livet.
Hvorfor ikke sikre sig, at disse relationer ikke bryder helt sammen, men opretholdes i et omfang, så det kan danne baggrund for "at forstå livet baglæns".
Old-Timer klubben i GA/København (nu ØST-Danmark*) er et bidrag til et godt restliv efter arbejdslivet.
Som læser vil du forstå, at disse linier er skrevet til dig, der måske lige nu har svært ved at fatte, at Old-Timer klubben en dag vil blive din klub og medvirke til dine muligheder for et godt liv.
Hvis du lever så længe - halløjsa!
Et økonomisk bidrag fra dig skal du derfor ikke se som socialhjælp til dem, det i første omgang kommer til gode, men som din egen forsikring for, at klubben eksisterer, når du får brug for den. Størstedelen af livet er forankret i en faglig verden. Denne forankring sikrer Old-Timer klubben dig - livet ud.

Eiwind Windsløw

fhv. rektor "Den grafiske Højskole"


*Kredsen er efterfølgende blevet udvidet til at omfatte Bornholm og størstedelen af Sjælland.
LL