Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen

Jens-Peter Jacobsen Formand

Flemming krogdahl. Sekretær

Lonnie Laursen. Kasserer

Henning Mortensen. Bestyrelsesmedlem

Tom Hilfling. Bestyrelsesmedlem