Metroen

Nørrebroparken omlagt til metrobyggeplads.

 

Den 3. juni var vi de 20 medlemmer vi måtte være på omvisning på et metrobyggeri. Vi blev hentet af vores omviser og fik udleveret et gæstekort, så vi kunne komme igennem sikkerhedslågen. Oppe i lokalet, hvor vi blev vist hen fortalte guide, Jørn P. Madsen om projektet mens han viste plancher, som fortæller en hel del, både om metroen og letbanen. Hele Nørrebroparken er inddraget til byggeplads og skal retableres når byggeriet er færdigt. Det gælder hvert et græsstrå, fortalte han. Det er et påbud fra regeringen, for de kunne få tilladelsen til byggeriet. Mange mennesker der har haft eller har berøring med parken, følte en vemodighed over at de ikke kan benytte den pt. og en del af os kom da også til at tale om den tid, hvor vi løb på isskøjter o.a. da vi var børn og unge. Da Jørgen var færdig med at fortælle og vise billeder og alle havde drukket deres kaffe op, gik vi ned for at se på pladsen, men forinden skulle vi iføre os sikkerhedssko/støvler, vest og en sikkerhedshjælm.

Nede på selve byggepladsen, der er enorm så vi mange maskiner og de store tanke hvor spildvandet føres ind, så det kan blive renset inden det kommer videre ud i grundvandet. Alle biler og maskiner der forlader pladsen, bliver spulet rene, for ikke at føre mudder med udenfor. Desværre var der så meget støj, at man ikke kunne høre alt hvad guiden fortalte, men alligevel fik vi et rigtig godt indtryk af det hele. Det hele lignede, for os, en stor rodet plads, men der er selvfølgelig system i rodet.

Efter omvisningen gik vi til den kinesiske restaurant ”Dragon City”, hvor der var en dejlig og stor buffet.

Igen havde vi en interessant og hyggelig dag i samvær med de gæve Old-Timere.

LL