generalforsamling 2018

Den 14. marts afholdt klubben sin generalforsamling, hvor der deltog 56 medlemmer.

 
 
Beretning til GOT´s generalforsamling 14. marts 2018 af Flemming krogdahl.

Allerførst endnu en gang velkommen til årets generalforsamling. Grundet formand Toms sygdom er det pålagt mig at aflægge årets beretning for klubbens aktiviteter.

Vi har i årets løb afholdt 7 bestyrelsesmøder hvor klubbens aktiviteter er blevet planlagt og fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne. Herudover er der holdt interne møder med hensyn til de enkelte arrangementer. Her skal blandt andet nævnes kassererens "Stå i kø" i to timer ved cirkusrevyen for at skaffe de bedste pladser til næste års
revy.
Der har været en udmærket positiv arbejdsånd i arbejdet som vist nok er til glæde for alle der har deltaget i klubbens arrangementer.
Rent medlemsmæssigt har vi i året haft en ændring i medlemstallet på 3, idet 6 medlemmer har udmeldt sig mens der til gengæld er kommet 3 nye til.
Af de nye blev Mogens Andersen præsenteret på generalforsamlingen sidste år. Efterfølgende er Svend B. Jensen og Ole Dam-Johnsen blevet indmeldt. Som vi plejer vil vi gerne høre lidt fra de nye medlemmer om deres vej ind i GOT. Først lidt fra Svend B. Jensen. Tak til Svend. Så er det Ole Dam-Johnsens tur, værsgo. Tak til Ole.
Som det allersidste er Preben Crawfurd blevet indmeldt i januar 2018. Derfor vil vi også gerne høre lidt fra ham. Værsgo Preben. Tak til Preben.
Som det sidste nye kan det oplyses at direktør Peter Lindholm er afgået ved døden d. 4.1.2018. Æret være hans minde.
Det samlede medlemstal er derfor p.t. 106 medlemmer.

Årets arrangementer.
2 x Regensen
Vi startede årets arrangementer med et besøg på Regensen. Da der var en begrænsning på max 30 deltagere, og der var mange på venteliste, blev arrangementet afholdt over 2 gange. Det første var uden ledsagere så der var 31 medlemmer mødt frem.
Arrangement nr. 2 blev arrangeret i begyndelsen af februar, denne gang medledsager. Her blev vi 33 deltagere. Vi mødtes i gården med Anja, som fortalte og viste os rundt med stor viden og hengivenhed over for stedet, hvor hun havde boet i 2 1/2 år og med vemod skulle flytte fra samme sommer, når hun har taget sin afgangseksamen.
Efter besøget blev begge arrangementer afsluttet med en yderst vellykket frokost i restaurant Det lille Apotek.
 
Det planlagte kaminpassiar i februar måned måtte desværre aflyses grundet meget ringe tilmelding.

Årets generalforsamling
Som traditionen byder blev generalforsamlingen afholdt med 55 fremmødte medlemmer der blev bænket i Auditoriet på skolen. Efter formandens velkomst blev Jørn Egvang valgt til dirigent.
Formanden afholdt sin beretning om aktiviteterne i 2016 hvorunder også 20 års jubilæumsfesten blev omtalt.
Derefter blev det kasserens tur til at aflægge det reviderede regnskab som medlemmerne godkendte.
Fastsættelse af kontingent blev også en formsag idet der ikke fra bestyrelsen var ønske om ændring af beløbet på kr. 600,- om året.
Vedrørende valg til bestyrelsen var formanden, kasseren og sekretæren på valg og de blev alle 3 genvalgt.
Revisoren Niels Ladegaard var ikke på valg i 2017 da han var valgt i 2016 for 2 år.
Efter en vel overstået generalforsamling var Finn Hurtigkarl klar med den traditionelle middag med sild og stegt flæsk med tilbehør.

Arrangementet i april var et besøg på politimuseet på Fælledvej hvor der deltog 22 medlemmer. En guide fortalte om mange af de forbrydelser der var blevet begået i årenes løb. Efter besøget blev man beværtet med en frokost på restaurant Sebastopol.

I maj måned var der omvisning på Landbohøjskolen, hvor der deltog 47 deltagere, fordelt med 30 medlemmer og 17 ledsagere. Det var en rigtig god guide der fortalte om de mange træer og planter der findes ved skolen. Efterfølgende indtog man en frokost på Restaurant Chenette på H.C. Ørstedsvej.

Igen i 2016 var der til GOT købt 80 billetter til Cirkusrevyen 2017 der hurtigt blev udsolgt da arrangementet blev annonceret. Her var fordelingen 45 medlemmer og 35 ledsagere. Efter en hyggelig billetudlevering ved Kildesøen gik man til cirkusteltet og så en rigtig god revy. Efterfølgende spistes middag i Bondestuen.

I august gik turen til Roskilde hvor man fik en guidet tur i og ved Domkirken. Efter Domkirkebesøget gik man til Roskilde havn hvor restaurantskibet Sagafjord dannederammen om frokosten under sejladsen på Roskilde fjord.
Her  deltog 46 medlemmer og 27 ledsagere, ialt 73.

I en let regnbyge i september var vi på byvandring med Guiden Allan Mylius Thomsen, der fortalte om det gamle København med dens mange værtshuse (som vi også frekventerede 1 af på turen). Afsluttende spiste man mørbradgryde på Teglkroen. I dette arrangement deltog 32 fordelt med 21/11.
 
Herlufsholm kostskole blev besøgt i oktober måned hvor den tidligere præst var en sprudlende guide på besøget. Det blev en meget fornøjelig dag med mange annekdoter om livet på skolen. Efter besøget spiste man frokost på Restaurant
Monello i Næstved der lå skønt med udsigt over havn og kanal. I dette arrangement deltog 28 deltagere fordelt med 18/10.

November afholdt man det traditionelle "Hvordan var det nu det var" med 54 deltagere, 36/18. Efter først at have indtaget den gode andesteg og æblekage blev der ved kaffen gættet på livet løs om de mange spørgsmål der sluttelig endte med
vinpræmier til både dem der blev nummer 1 og 2.

Af kommende arrangementer kan det oplyses, at der er planlagt følgende:
12. april Revymuseet + Storm P museet med efterfølgende frokost i HGF.
15. maj besøg på Willumsenmuseet i Frederikssund, frokost i Toldboden
20. Juni har vi Cirkusrevyen med spisning i Bondestuen
Sidst i august er vi i gang med at arrangere en 3 dages tur til Lolland.
September skal vi en rundtur i Frederiksberg Have
Oktober besøger vi Teknisk museum i Helsingør
November det traditionelle HVDNDV.

Det var den samlede beretning om aktiviteterne i GOT i 2017 samt hvad der er planlagt i de kommende måneder og indstiller hermed bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.

FK 06-03-2018/ old/2017 Beretning til GOTs generalforsamling

Forslag fra bestyrelsen.
Vi i bestyrelsen vil gerne fremsætte et forslag, som vi beder generalforsamlingens tilslutning til.
Det er i mange klubber og foreninger sædvane at hylde medlemmer for deres særlige indsats i medlemmernes interesser.
Det er også derfor vi i bestyrelsen gerne vil indstille et medlem til det ærefulde at blive udnævnt til æresmedlem.
Personen vi tænker på er den absolutte grund til at vi overhovedet er her i dag, da han i 1996 tog initativet til at danne Grafisk Old-Timer, og dette på trods af, at den på
daværende direktør for Grafisk Arbejdsgiverforening var modstander af at klubben blev dannet.
Det er således vores formand Tom Hilfling vi beder generalforsamlingens tilslutning til, at vi udnævner til æresmedlem af GOT.
Tom var selv ikke gammel nok i 1996 til at blive medlem af GOT, så da GOT blev dannet blev Bent Høj klubbens første formand.
I 2000 trådte Tom ind i bestyrelsen for GOT og i 2002 blev Tom formand og har været det siden.
Det er blandt andet under Toms formandsgerning, at GOT har haft så mange gode arrangementer i gennem årene til stor glæde for medlemmerne.
Jeg skal derfor opfordre generalforsamlingen til at stemme for udnævnelsen af formand Tom Hilfling til æresmedlem af Grafisk Old-Timer. Tak.
Herefter blev æresbrevet   aflevere til Toms datter, som kun overbringe det til ham,
Efter en spørgerunde gik vi ind til Finn Hurtigkarl, hvor sildene var sat på bordene og efterfølgende dukkede det stegte flæsk, kartofler og persillesovsen frem.
Godt mætte af Finns gode mad og snakken var ved at ebbe ud, tog vi afsked med hinanden og tog hver til sit.
Igen en dejlig aften sammen med GOT medlemmerne.
 
Tak til J.-P. for fotograferingen under middagen.
 
LL