Lufthavnsterminal

 

Den gamle lufthavnsterminal

 18. februar var vi de 25 personer vi max måtte være på besøget i den gamle lufthavnsterminal.

Vi blev modtaget af vores rundviser, Flemming Jørgensen, der var en gæv ældre herre, der har haft 60 års jubilæum i lufthavnen som tekniker, så han kunne fortælle en masse.

 "Bygningen der er tegnet af Vilhelm Lauritzen blev indviet i 1939. Den er opført med en betonkonstruktion med alle tekniske installationer. Over ankomst- og afgangshal lå et selvbærende, bølget betonloft, kun syv centimeter tykt og beklædt med lyddæmpende plader. Terminalens facader blev beklædt med grå eternitplader.

 En septembernat i 1999 var Københavns Lufthavn sat i yderste beredskab. Terminalen fra 1939 lå i vejen for lufthavnens udbygning og skulle flyttes 3.8 km. tværs over landingsbanerne til Maglebylille. For at flytte den 2600 tons tunge og 110 meter lange bygning, måtte man først opsætte 50 stålafstivninger og herunder placere sammenkoblede blokvogne (744 hjul) med indbyrdes højdejustering. Langsomt rullede bygningen nu ud i natten over landingsbanerne (1 km. i timen) - efterfulgt af bulldozere, der skulle rydde banerne inden morgentrafikken, hvis bygningen styrtede sammen. Det blev heldigvis ikke nødvendigt. Bygningen nåede sit bestemmelsessted i Maglebylille, hvor den efter anlæggelsen af en flystandplads fungerer som terminal ved specielle VIP- modtagelse." (Fra internettet)

Bygningen blev skilt ad i flere sektioner og reetableret efter flytningen. Der blev skrabet ni lag maling af for at komme ind til den oprindelige farve på væggene og der var store problemer med at skaffe de rigtige farver. Bygningen stod klar i år 2000, som da den blev opført i 1939, med de afrunde kanter, rigtige farver og de flotte trapper. Det kostede 1 mio. kr. at bygge terminalen, men 100 mio kr. at flytte den. Hertil kommer så reetableringen af den.

 Siden flytningen er terminalen blevet brugt til kontorlokaler og uddannelsescenter for personalet i Kbh.s Lufthavn A/S og bliver stadig brugt til særlige arrangementer. Vores dronning benytter stadig bygningen og vi var inde i hendes venteværelse, hvor vi så en film om selve flytningen. Oppe i kontroltårnet, fik vi demonstreret, hvordan de forskellige instrumenter blev brugt. Det var lidt sjovt at stå i det gamle kontroltårn og kigge over på det nye og ned på startbanen, hvor flere fly holdt i kø for at få starttilladelse. Selvom vejret var noget diset, havde vi et flot udsyn.

 Det var meget interessant at høre om bygningens historik, som Flemming Jørgensen berettede om på en spændende måde fyldt med sjove anekdoter.

 Efter omvisningen spiste vi på Allé Kroen, hvor vi fik serveret en dejlig og megastor wienerschnitzel med alt tilbehøret til, og snakken gik lystigt, som den altid gør når Old-Timerne er sammen.

L.L.