Nordisk Film

Nordisk Film i fokus

 

Grafisk Old-Timer. klubben for grafiske seniorer. samle­des den 24. august kl. 12 i restaurant Bjælkehuset i Søn­dermarken på Valby bakke.

  Halvdelen af klubbens medlemmer samt 30 af deres ledsagere havde tilmeldt sig månedens arrangement - i alt 93. Der faldt dog nogle fra i sidste øjeblik af forskellige årsager - vi er jo ikke helt nye mere nogen af os.

  Klubarrangøren Lonnie Laursen var meget spændt på, om vejret nu ville holde tørt, for vi skulle spise udendørs. Da der blev bestilt  mad og bordplads, blev der regnet med, at vi ville blive cirka 65 til 70 deltagere. lige hvad der kunne sidde indendørs i restauranten, men tilmeldin­gen var væsentlig større end forventet, da tilmeldingsfri­sten udløb.

  Det var da for sent at finde et andet frokoststed - så der var kun at håbe, at vejret ville arte sig. Det gjorde det heldigvis, men Lonnie havde og­så ligget på knæ i flere dage og bedt. Vi fik en herlig, let frokost med fisk, steg og ost samt øl og kaffe. Herefter spadserede vi ned ad bakken de 6-700 meter og hen til Nordisk Film.

Her blev vi delt op i tre hold og påbegyndte en meget spændende historisk rundvis­ning i verdens i dag ældste fungerende filmstudier. Det har et hundrede års fødselsdag næste år.

  Nordisk Film har studier flere steder i Danmark og be­skæftiger cirka 700 medarbej­dere, hvoraf de cirka 400 er i Valby.

  Nostalgien kom frem hos mange deltagere, da vi så gamle Ole Olsen film fra star­ten af sidste århundrede og når man gik rundt og så de hi­storiske studier og kulisser og hørte om Olsen Banden, Kors­bæk m. fl. - samt beså og rørte ved de forskellige skuespille­res beklædninger og hørte om de mange andre TV underholdnings-programmer som bl.a. Lykkehjulet, der var på i mere end 11 år samt om man­ge mange andre biografstyk­ker, der var fremstillet her i studierne.

Det hele blev startet af Ole Olsen. som var lidt af en gøg­ler med næse for forretning og at tjene penge samt med store visioner for datidens nye me­die – bevægelige billeder.

Ole Olsens første rigtige spillefilm - Løvejagten, som varede godt 10 minutter, ind­spillede fra 1907 til 1910 hele 75.000 kroner (beløbet skal ganges med mindst 200 til

dagens kroner) og blev frem­stillet i over 300 kopier til hele verden.

  De første 25 år var Ole Ol­sen verdens største filmpro­ducent og der blev i sandhed set op til ham i Hollywood. I et af årene produceredes der i studierne i Valby og omegn ikke færre end 250 spillefilm.

  Efter en spændende og ind­holdsrig eftermiddag med masser af snak under froko­sten. tog vi alle glade hver til sit.

 

Tom Hilfling