Invitation

Sommertur i ”SPORVOGN”
Torsdag den 27 August kl: 11-13 d.å.

Vi mødes ved indkørslen (ved Bommen) til Museets publikumsparkeringsplads
Skjoldenæsvej 95. Et kvarter før, bliver vi der kommer i bil, samt gående, lukket
ind. D.v.s. senest kl 10:45 ved bommen. Vi parkere bilerne her på P pladsen.
Herefter går vi så til første Sporvogn, og kører direkte ind på Museets område,

Vi kører samlet med den første sporvogn ind til Museet. Her
viser guiderne os rundt. Vi kan køre diverse ture og kigge
på de gamle sporvogne og busser. Vi kan gå en tur i den
nyanlagte gade og her kigge på de gamle butiksvinduer.
Måske har nogle af butikkerne lukket op for os.
Gem indgangsbilletten til de øvrige ture i sporvogne og
busser.

Efter besøget på sporvejsmuseet kører vi i vore egne
biler til KUDSKEHUSET, for at fouragere en dejlig
PLATTE. Her skal vi skal være ca. kl. 13,-

Hele dette spændende arrangement koster for medlemmer
kr. 240,- og for ledsager kr.295,- P.P.

Tilmelding til: LL  pr. mail eller tlf. (se medlemsfortegnelsen )
Senest den: 13 August

De bedste hilsner og på glædeligt gensyn på vegne af bestyrelsen
Lonnie Laursen og Jens-Peter Jacobsen