Fra høj hat til gummistøvler

Den 16. maj var vi på en historisk, kulturel og botanisk rundtur i Landbohøjskolens Have hvor vi også hørte om nogle af de historiske bygninger. Vi mødtes 47 medlemmer og ledsagere foran hovedbygningen på forpladsen hvor vores omviser Kim Greiner tog imod os. Kim har været overgartner på skolen gennem flere år.
Vi startede med Bindesbølls 
gamle hovedbygning, og så Nordeuropas smukkeste festauditorium, der sprang i luften for tre år siden fordi en håndværker havde glemt at slukke for en gasflaske. Heldigvis var der ingen i auditoriet. I Skulpturhaven så og hørte vi om misteltenen, den tænkende hest af Pontus Kjerrmann, abernes skræk, som er et stedsegrønt nåletræ og det forstenede træ, der står lyslevende. Træet er en vandgran, som ellers kun var kendt fra fossile aflejringer, men blev genkendt i Kina og har været dyrket i Danmark siden 1948. Vi fortsætter til Bjørn Nørgaards kunstværk ”Biologisk Mangfoldighed”, som vi desværre kun så et billede af, da meget af metallet var gravet fri og stjålet. Der er endnu ikke fundet midler til at reetablere det. Vi fik den skrækkelige historie om Storm P-malerierne der blev overmalet med plastikfarve, fordi nogle mente de var underlødige. Man er dog ved at kradse overmalingen af, så malerierne kommer frem igen. Koen Maren beskadigede et forben, som dyrlæge A. W. Mørkeberg bortamputerede og efter et par forsøg med et kunstigt ben som mislykkedes, lavede han et af mahogni fra hans sofaneser. Maren trivedes godt med sit fine nye ben. Hun blev bedækket og fødte en kalv. I Landbohøjskolens Have krydsede vi rundt på de små stier og standsede op, når der var en god historie at fortælle og dem var der mange af.  Efter årstiden så vi repræsentanter for verdens største træart og verdens ældste træ med sit specielle sexliv, Adams forunderlige guldregn, duetræet, skæbnetræet m.m.  Rundturen fortsætte til Rosenhaven, men de var desværre ikke sprunget ud endnu og videre til Sommerblomsthaven, der regnes for Danmarks største med over 300 forskellige sorter sommerblomster.  Rundvisningen varer ca. 1 time og 45 minutter og der var vist ingen der syntes det varede for længe, for vi kunne bare blive ved med at høre på Kim store viden og hans morsomme anekdoter
Efter rundvisningen gik vi til H.C. Ørstedsvej 47, hvor vi skulle spise på Stedet Kitchenette. Her fik vi en dejlig rib eye med stegte kartofler og bearnaisesauce, samt lidt grønt.
Stemningen var munter, som den altid er når Oldtimerne og ledsagerne er sammen og alle var enige om, at det var et godt arrangement Henning Mortensen havde stået for.
 
Den morsomme sang om koen Maren:
Melodi: ”Stakkels Hanne”
 
Første Præmieko i Stalden,
først med Mælken, først med Kallen,
altid lystig og fornøjet,
naar Melassen hun fordøjed,
glad ved Livet, glad ved Føden,
største Fedtprocent i Fløden,
Nummer 1 af hele Skaren –
saadan var nu den kønne Maren.
 
Hendes Gang var ej gesvindig,
hun var ikke Spor letsindig,
ak, men alle kan vi fejle:
der en Dag var spildt lidt Ajle,
og et Fejltrin dér begik hun,
Kloven ned i Pytten fik hun,
saadan gik’et, saadan gaar’et
Maren dratted og brækked Laaret.
 
Oh, det var en skidt Manøvre.
Der blev Sorg i Smørumøvre.
Skulde Maren virk’lig slagtes –
over Hjertet ej det bragtes.
Da hun ikke kunde traske
paa de 3 Ben, som var raske,
blev hun kørt i Søndagsgig’en
ind paa Veterinær-Klinikken.
 
Stakkels Høved, dybt bedrøvet
blev hun taaregas-bedøvet. – 
Da hun atter aabned Øjet
var hun straalende fornøjet,
thi det Ben, der var Læsion i,
byttet var med et mahogni,
som var taget fra Profeser ?
Mørkebergs egen Divaneser.
 
Der blev Fryd i Smørumøvre,
der var henlagt røde Løvere,
da sit Indtog Maren fejred.
Hun med Spørgsmaal blev belejret.
Derom alle sig forened,
at man syntes godt om Benet.
Tyren fandt, at det var nydeligt,
dette brølte den ganske tydeligt.
 
Nu er Maren Byens største
Attraktion. Med Møbelbørste
Benet blankes, og desuden
blir det tørt med Støvekluden.
Maren malker og faar Kalle,
og et Træben har de alle.
Deres Horn de ligner Farens –
jamen B e n e t se det er Marens!
 
Referatet er skrevet med støtte fra Kim Greiners hjemmeside
L.L.